Doorbell IT Solutions

Välkommen till Doorbell IT Solutions

Doorbell IT Solutions utvecklar och tillhandahåller det webbaserade sälj- och rådgivningsverktyg för finansiella rådgivare och försäkringsmäklare, Brokerweb. Vi tillhandahåller även skräddarsydda lösningar inom webdesign, webprogrammering samt sammanställning av finansiella rapporter. Doorbell IT solutions är ett dotterbolag till Primrose Partners AB.

BrokerWeb – den nya generationens rådgivningsverktyg

Doorbell IT Solutions kärnverksamhet är att utveckla och tillhandahålla BrokerWeb. BrokerWeb är ett smart och behovsanpassat systemstöd som är skräddarsytt för dig som arbetar som förmedlare av försäkringar, fonder och strukturerade produkter. Med BrokerWeb får du snabbt en samlad överblick över dina kunder och deras sparande, systemet uppdaterar affärskritisk information automatiskt och utför komplicerade beräkningar snabbt och enkelt. Du kan följa aktuella händelser, bygga egna placeringsförslag, skapa portföljrapporter, pensionsanalyser, ladda ner förifyllda blanketter och mycket mer. Systemet samlar allt du behöver på ett och samma ställe genom att hämta in information från olika försäkringsbolag, arrangörer av strukturerade produkter och fonder. BrokerWeb är helt webbaserat och är även anpassat till läsplattor. Man kan därför lätt komma åt all information vart man än är, utan att någon installation krävs.

BrokerWeb finns i en begränsad version samt som en Premiumversion. BrokerWeb Premium är ett komplett rådgivningsverktyg som innehåller fler funktioner än de som finns i basversionen. Premiumversionen är till för dig som vill samla din rådgivnings- och förmedlingsaffär i ett system och skräddarsy rapporter och utseende på kundinloggning så att informationen som presenteras blir relevant för just din verksamhet. 

Kontakt

Doorbell IT Solutions
Grev Turegatan 14, 4tr
SE-114 46 Stockholm
+46 (0)8 458 22 70